Klachtenregeling

Voor klachten kunt u altijd contact opnemen met uw behandelend logopedist.
U kunt uw klachten ook schriftelijk aan de praktijkhouder, Liesbeth Keupers-Lok, sturen via e-mail (info@logopedie-utrecht.nl) of ons postadres (Adriaen Beyerkade 24, 3515 XV Utrecht).

De praktijk is aangesloten bij Klachten- en geschillenregeling Paramedici. Deze regeling biedt indien nodig een onafhankelijke klachtenfunctionaris aan.

Voor meer informatie kunt u terecht op: www.klachtenloketparamedici.nl